Stranda Transformatorstation

Kundens utmaning

Mørenett önskar en ny 132 kV transformator och linjefack för att byggas vid den befintliga Stranda Transformatorstation och ombyggnad av all primär- och sekundärutrustning på befintlig 132 kV-transformator och linjefack.

Designa, anskaffa, installera och driftsätta all primär- och sekundärutrustning.

Belägenhet

Norge

Spänning

132 kV

R

Datum Slutförande

2020

H&MVs lösning

Som huvudentreprenör levererar H&MV design-, upphandlings-, installations- och idrifttagningslösning för primär- och sekundärutrustning i enlighet med Mørenetts funktionsspecifikationer.
.

Projektomfattning

• Projektledning av anläggning- och elektriska installationer.

• Design, upphandling, installation och idrifttagning av ny och befintlig 132 kV transformator och linjefack.

• 132 kV primärutrustning.

• 132 kV samlingsskenessystem.

• Kontroll- och skyddsutrustning.

• Genomföra jordningsstudier integrerade i befintlig transformatorstation.

• Ersättning av befintliga stålstöd.

• Leverera och installera nya sektioner.

• Ersättning av 2 st. 22 kV frånskiljare med befintlig Petersenspole.

• Nytt Scada-system.

• Ersättning av AC & DC-strömförsjörning.

• Utvidgning av jordningssystem, åskskydd och utomhusbelysning.

• Nya fundament och kanaler för ny utrustning, upp till 40m intern väg och yttre staket.

• Komplett paket med systemstudier.

• Planering av tidsplan för avbrott i samband med DNO.

• Utarbeta elektriska as-built ritningar och en HMS-mapp vid överleverering.

• Ansvarig för att utfärda integrerade testplaner (ITP), byggledningsplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer och tillfälliga arbetarregister.

• Dagliga HMS-samtal, veckovisa framsteg och HMS-möten, problem- och riskhantering tillsammans med regelbunden statusrapportering.

Andra projekter