Oslo Datacenter Modulär

Kundens utmaning

En datacenterkund önskade en hybrid mellanspänningslösning för strömförsjörning till sina datahallar på en ny utveckling i Oslo, Norge.

Den nya installationen behövdes överenstämma med de lokala funktionsspecifikationerna.

Belägenhet

Norge

Transformator

1600 kVA

R

Datum Slutförande

2020

H&MVs lösning

• H&MV var ansvarig för projekledning och att utföra alla elektriska arbeten på projektet.

• H&MV specificerade och anskaffade alla primära anläggningar för projektet.

• H&MV samordnade och förvaltade kvaliteten på installation och idrifttagning av primär utrustning.

Projektomfattning

 

• Elektriska design för datacentret.

• Byggande av 2 nya modulära elektronikhus.

• Anskaffning, installation och idrifttagning av ABB Unigear ställverk.

• Upphandling och installation av 5 modulära kapslingar med ABB SafePlus RMU.

• Upphandling och installation av 5 1600kVA transformatorer.

• Upphandling, installation och avslutning av MS-kabel för att ansluta nya elektronikhus.

• Alla tillhörande jordningsstudier och efterföljande installation.

• Projektledning och idrifttagning av elektrisk installation.

• Utarbeta elektriska as-built ritningar och en HMS-mapp vid överleverering.

• Ansvarig för att utfärda integrerade testplaner (ITP), byggledningsplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer och tillfälliga arbetarregister.

• Dagliga HMS-samtal, veckovisa framsteg och HMS-möten, problem- och riskhantering tillsammans med regelbunden statusrapportering.

Andra projekter