Islington STATION

PROJEKTOMFATTNING

H&MV var ansvarig för projektledning av installation av inomhus 13-fack 132 kV GIS-station för en kund i UKPN London-regionen.

Installationsarbeten inkluderade lossning och installation av all GIS-utrustning, jordning, standardinspektion/-testning, installation, avslutning och testning av flerkärnkablar.

H&MV säkrade detta projekt baserat på tidigare prestationer på Canterbury North-projektet vilket demonstrerade kundtillfredsställelse.

Belägenhet

Storbritannien

Spänning

132 kV

R

Datum Slutförande

2018

PROJEKTBESKRIVNING

• Vår kund hade behov av installation av en 132 kV GIS inomhus station.

• Flera intressenter var involverade på platsen inklusive UKPN och Alliance Contractors.

• Arbetet måtte göras inom smala tidsramar pga. avbrottsfönster.

TEKNISK INFORMATION

 

• Installation av inomhus 132 kV GIS-station med 8 matningsfack.

• Lossning och installation av all GIS-utrustning, jordning, standardinspektion/testning, installation, avslutning och testning av flerkärnkablar.

• Projektledning och förberedelser för idrifttagning av ny 132 kV GIS-station.

• Isoleringsmotstånd och kontaktmotståndstestning på styr- och skyddskablar.

• H&MV assisterade kundens idrifttagningsingenjör med idrifttagningen.

Andra projekter