Hässelby Renovering

Kundens utmaning

• Ellevio hade behov av en uppgradering av en befintlig 33/11 kV station.

• Behov av gränssnitt med äldre utrustning på brownfield-område.

• Minimalt avbrottfönster för överföring av 26 st. 11 kV kretsar.

Belägenhet

Sverige

Spänning

11 kV

R

Datum Slutförande

2018

H&MVs lösning

• H&MV var huvudentreprenör och var ansvarig för projektledningen av design och konstruktion av 33/11 kV-stationsrenovering, som inkluderade en byggnadsförlängning för nytt ställverk, kabelkanaler och kontrollsystem.

• Tillförsel och installation av nytt 11 kV ställverk fullt utrustad med reläskydd och tryckavlastning.

• Design, anskaffning och installation av kontroll- och skyddsystem för nya 11 kV-system och 3 nya 33/11 kV-transformatorer.

Projektomfattning

 

• Projektets omfattning är att ersätta gammal högspänningsutrustning och inrätta ett nytt kontrollsystem för 33/11 kV ställverk.

• H&MV konstruerade en ny förlängning till byggnaden för att rymma det nya kontrollsystemet och nya kabelkanaler från den nya kontrollbyggnaden till ställverket.

• Den befintliga byggnaden renoverades med 2 nya batterirum, ett nytt ventilationssystem och ny kontroll- och övervakningsanläggning för hela fastigheten.

• Ansvarig för att utfärda integrerade testplaner (ITP), byggledningsplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer och tillfälliga arbetarregister.

• Dagliga HMS-samtal, veckovisa framsteg och HMS-möten, problem- och riskhantering tillsammans med regelbunden statusrapportering.

• Anläggningsdesign av kontrollrummet och elektrisk layout för transformatorstationen.

• Installation av nya 11 kV ställverk utrustade med reläskydd, tryckavlastning etc.

• Nya nollpunkts- och lokala krafttransformatorer för 11 kV inklusive nollpunktsmotstånd.

• Ny stationskontrollanläggning, 11 kV kraftkablar och styrkablar i hela anläggningen.

• Utarbeta as-built ritningar och en HMS-mapp vid överleverering.

Andra projekter