Fagrafjell Transformatorstation

Kundens utmaning

Statnett önskar en ny greenfield 420, 300, 132 kV transformatorstation i Rogaland-region.

Belägenhet

Norge

Spänning

420 kV

R

Datum Slutförande

2023

H&MVs lösning

H&MV levererte en nyckelfärdig lösning för elektrisk design- och konstruktion för ny Fagrafjell 420, 300 och 132 kV transformatorstation.

En 3D-modell framställdes för stationen som en del av designprocessen.

Projektomfattning

• Arbetsomfånget för Fagrafjell Station, under denna totalentreprenadkontrakt, omfattar byggandet av ny 420/300/132 kV station och inkluderar:

• Projektledning av elektrisk installation.

• 420 kV luftisolerat ställverk, som kommer att levereras och installeras i dubbel samlingsskeneskonfiguration, innefattande en luftledningsfack LY1, fem transformatorfack T1/T2/T3/T4/T5, fack för samllingsskenemätning.

• 300 kV luftisolerat ställverk, som kommer att levereras och installeras i dubbel samlingsskenekonfiguration, innefattande fyra luftledningar BJ1/TO1/ST1/ST2, två transformatorfack T1/T2 och fack för samllingsskenemätning.

• 132 kV luftisolerat ställverk, som kommer att levereras och installeras i dubbel samlingsskenekonfiguration, innefattande tre luftledningsfack HA1/VA1/VA2, en kabelfack KA1, två transformatorfack T3/T4/T5 och fack för samllingsskenemätning.

• 420 kV, 300 kV och 132 kV Al samlingsskenor i dubbelbuss-konfiguration.

• 420 kV, 300 kV och 132 kV Luftledningsstöd-Spann.
Kontroll- och skyddssystem för 132 kV Lyse Elnett.

• Information & kommunikationsteknologi för 132 kV Lyse Elnett.

• AC & DC hjälpkraftförsörjning.

• 1000 MVA & 300 MVA Krafttransformatorer HS & LS-anslutningar.

• Anslutningar för Petersenspole och komplexa jordningssystem.

• Installation och idrifttagning av all elektrisk utrustning.

• Utarbeta elektriska as-built ritningar och en HMS-mapp vid överleverering.

• Ansvarig för att utfärda integrerade testplaner (ITP), byggledningsplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer och tillfälliga arbetarregister.

• Dagliga HMS-samtal, veckovisa framsteg och HMS-möten, problem- och riskhantering tillsammans med regelbunden statusrapportering.

Andra projekter