Fåberg Renovering

Kundens utmaning

Statnett önskade renovering av en befintlig station vid 300 kV.

Snö och norska vinterförhållanden gav utmaningar.

Planering av avbrott var prioritet för att minska störningar.

Belägenhet

Norge

Spänning

300 kV

R

Datum Slutförande

2019

H&MVs lösning

• H&MV var ansvarig för projektledning för design och konstruktion av 300 kV stationsrenovering som inkluderad ny kontrollbyggnad för nya kontrollsystem och omkoppling av luftledning.

• En 3D-modell framställdes för stationen som en del av designprocessen.

Projektomfattning

 

• Projektets omfattning är att ersätta gammal högspänningsutrustning och inrätta ett nytt styrsystem för 300 kV-ställverk.

• H&MV konstruerade en ny byggnad för att hysa det nya styrsystemet och nya kabelkanaler från den nya kontrollbyggnaden till 300 kV ställverk. 300 kV, 66 kV och 24 kV-utrustning krävde att ersättas.

• Ansvarig för att utfärda integrerade testplaner (ITP), byggledningsplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer och tillfälliga arbetarregister.

• Dagliga HMS-samtal, veckovisa framsteg och HMS-möten, problem- och riskhantering tillsammans med regelbunden statusrapportering.

• Anläggningsdesign av kontrollrummet och elektrisk layout för transformatorstationen.
Installera prefabricerad betongelement och tillhörande kanaler.

• Byte av fundament i spänningsförande transformatorstationer under strömavbrott.
Nytt styrsystem för hela stationen.

• Nya 300 kV brytare, strömtransformatorer och spänningstransformatorer installerades.

• Ny 300 kV-luftledning var nödvändiga för ny utvidgning till transformatorstationen.
3D-modellering av hela stationen med var nyttig vid design-, gränssnitt- och projektplanering.

• Projektledning och idrifttagning av elektrisk installation.

• Utarbeta elektriska as-built ritningar och en HMS-mapp vid överleverering.

Andra projekter