Dublin Datacenter GIS

Kundens utmaning

• 230 MVA 110 kV nätanslutning med EirGrid.

• Försörjningssäkerhet och beredskap.

• Konfidentialitet och anslutningshastighet var hög prioritet.

Belägenhet

Irland

Spänning

110 kV

R

Datum Slutförande

2018

H&MVs lösning

• Design och konstruktion av 12 fack 110 kV GIS-station.

• SCS-design och installation i enlighet med EirGrids designstandarder.

• Design och konstruktion av dubbel kretskabelkanal på ca. 2,1 km längs allmänna vägar.

Projektomfattning

• Projektledning och idrifttagning av ny 110 kV GIS-station.

• Elektrisk design och konstruktion av 12 st. 110 kV-fack anslutna till transmissionssystemet, strömtransformatorer, spänningstransformatorer, 50/63 MVA-transformatorer, kapacitiva mätare och effektbrytare. Elektrisk design och installation av 110 kV kabelkanal.

• Detaljerad sekundärdesign

• 12 fack 110 kV GIS innehöll 4 st. transformatorfack, 2 st. nätkabelfack, 2 st. reservfack, 2 st. sektionsfack och 2 st. kopplingsfack

• Dagliga HMS-samtal, veckovisa framsteg och HMS-möten, problem- och riskhantering tillsammans med regelbunden statusrapportering.

• Följande av alla kundprocedurer och protokoll angående säkerhet och konfidentialitet.

• Samverkan med kunden, kundens ingeniör, lokala myndigheter och EirGrid.

• Ansvarig för jordsstudier och jordningsdesign samt huvud- och kontrollmätning.

• Factory Acceptance Testing (FAT) och Site Acceptance Testing (SAT) av all HS-utrustning.

• Utarbeta anläggning- och elektriska as-built ritningar och en HMS-mapp vid överleverering.

Andra projekter