Clogher 110 kV AIS-station

Kundens utmaning

• 93 MW vindkraftpark nätanslutning till Eirgrid (TSO)

• Järnvägs- och flodövergångar och allmän väg längs kabelkanalen som krävde styrd borrning (HDD).

• Finansieringsfrister utgorde en utmaning för tidsplanen för projektet.

Belägenhet

Nordirland

Spänning

110 kV

R

Datum Slutförande

2019

H&MVs lösning

• ​Projektledning av Clogher 110 kV anslutning.

• Design och konstruktionsomfång inkluderade utarbetning av en 110 kV-station och stationsområde, en 11 km 110 kV kabelkanal och 18 km 33 kV kabel som ansluter vindkraftparkerna.

• Levererad i enlighet med EirGrid och ESB funktionsspecifikationer.

Projektomfattning

• Som huvudentreprenör (PSCS) var H&MV ansvarig för design och konstruktion av en ny 110 kV-station.

• Anläggningsdeisgn, konstruktion och installation av stationsbyggnad och stationsområde.

• Byggnad och installation av elektrisk design av ny 110 kV-station och tillhörande 33 kV kabelkanaler.

• Jordningsstudier och installation av jordningsdesign.

• Projektering och konstruktion av kabeldike och kanaler som innehåller all kontroll, skyddskablar.

• Kabelkanalarna utgorde utmaningar på grund av behov på styrd borrning för järnväg och flodövergång.

• H&MV designad i enlighet med Eirgrids funktionskrav och utförde designen genom Eirgrid designgenomgångsprocess.

• Dagliga HMS-samtal, veckovisa framsteg och HMS-möten, problem- och riskhantering tillsammans med regelbunden statusrapportering.

• Factory Acceptance Testing (FAT) och Site Acceptance Testing (SAT) av all HS-utrustning.

• Utarbeta anläggnings- och elektriska as-built ritningar och en HMS-mapp vid överleverering.

Andra projekter