CANTERBURY TRANSFORMATORSTATION

PROJEKTOMFATTNING

Detta projekt var Mitsubishis första utomhus GIS 132 kV transformatorstation i Europa och också deras första leverans under UKPNs ramverk för 132 kV ställverk.

H&MV var ansvarig för projektledning av installationen av utomhusstationen, inklusive lossning och installation av all GIS-utrustning, jordning, standardkontroll/testning, installation, avslutning och testning av flerkärnad kablar.

H&MV trappa upp arbetet på begäran, med 12 timmars dagar, fler arbetare och arbeten i helger för att uppnå kundens tidsfrist som dikterats av National Girds tidsplan för avbrott.

Belägenhet

Canterbury, Storbritannien

Spänning

132 kV

R

Datum Slutförande

2018

PROJEKTBESKRIVNING

• Mitsubishis första utomhus 132 kV transformatorstation i Europa.

• Försening pga. anläggningsentreprenörer och arbete i brownfield-område.

• Det var nödvändigt att trappa upp arbetet pga. smala tidsramar som et resultat av avbrottsfönstret till National Grid.

TEKNISK INFORMATION

 

• Installation av utomhus 15-fack 132 kV GIS-station.

• Lossning och installation av all GIS-utrustning, jordning, standardkontroll/testning, installation, avslutning och testning av flerkärnkablar.

• Utomhus GIS bestående av en dubbel samlingsskene 132 kV GIS bestående av 8 matningsfack, 3 Super Grid-transformatorer, 1 statisk spänningsregulator, 2 bussektioner och 1 busskopplingsfack.

Andra Projekter