3 Datacenters

Kundens utmaning

Kunden hade behov av 3 antal nätanslutningar vid 24 kV för datacenters.

Säkerhet vid leverering var viktigt med drift 24/7.

Konfidentialitet och anslutningshastighet var hög prioritet.

Belägenhet

Konfidentiell

Spänning

24 kV

R

Datum Slutförande

2018

H&MVs lösning

H&MV förvaltade design- och konstruktionsfunktionen för 3 antal 24 kV-datacenterstationer, inklusive idrifttagning av 20 st. skåp med 24 kV ställverk på varje plats och integration av gränssnitt för försjörning via IEC61850.

Projektomfattning

• Projektledning, installation och idrifttagning av 3 nya 24 kV-stationer.

• Samverkan med kunden, kundens ingeniör, lokala myndigheter och försjörning.

• Varje transformatorstation består av 20 st. 24 kV UniGear enkel samlingsskena, 4 st. 1600 A effektbrytare, 14 st. 630 A effektbrytare, 2 st. uttagbara säkrade enpoliga mättransformatorer och 10 st. 2 MVA 11 kV-415V gjuthartsisolerad transformatorer.

• Jordsstudier och jordningsdesign.

• Factory Acceptance Testing (FAT) och Site Acceptance Testing (SAT) av all HS-utrustning.

• Förse lämplig mätklass CT och VT för mätkrav.

• Utarbeta elektriska as-built ritningar och en HMS-mapp vid överleverering.

• Ansvarig för att utfärda integrerade testplaner (ITP), byggledningsplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer och tillfälliga arbetarregister.

• Dagliga HMS-samtal, veckovisa framsteg och HMS-möten, problem- och riskhantering tillsammans med regelbunden statusrapportering.

Andra projekter