COVID-19 REDOGÖRELSE

Vi fortsätter att leverera projekt på ett säkert sätt över hela Europa, samtidigt som vi följer regeringens hälso- och säkerhetsråd och alla tillämpliga begränsningar i alla de regioner vi är belägna i.

Säkerhet är en prioritet som vi lägger framför allt i H&MV Engineering, och vi använder en kompromisslös strategi under Coronavirus-utbrottet.

Vi är engagerade i att skydda våra anställda, besökare och underleverantörer hela tiden, varför vi har infört ytterligare hälso- och säkerhetsåtgärder:

  • Regelmässiga möten för bedömning av COVID-19
  • Specifika instruktioner för social distansering och desinfektion
  • Skyddsutrustning och rengöringsstationer
  • Stöd för att arbeta hemifrån
  • COVID-19 frågeformulär och temperaturkontroller
  • Begränsa möten och besökare på kontoret
  • Regelbundna möten med uppdateringar för alla intressenter

H&MV Engineering håller möten varje vecka för att bedöma COVID-19-situationen och håller också flera möten utanför de planerade för att bedöma aktuella COVID-19-uppdateringar. All information kommuniceras snabbt till anställda, entreprenörer och besökare