SPECIALISTER PÅ HÖGSPÄNNING

SPECIALISTER PÅ HÖGSPÄNNING

Strategi för säkerhet

Säkerhet är en prioritet som vi satt framför allt annat inom H&MV Engineering och vi är kompromisslösa i vårat arbete med hälsa och säkerhet.

Med en nollvision för olyckor

SÄKERHET i Fokus

Alla våra projekt ska vara säkra för vår personal såväl som för våra kunder och tredje man.

Minimera avbrottstider

Strömavbrott kan få allvarliga konsekvenser och det är därför vi har en välutvecklad uppsättning unika färdigheter och kvalitetsrutiner för att minimera avbrottstider.

Vad är nyckeln till att uppnå detta?

Högkvalificerad personal

Vi är stolta över att ha den högsta kompetensen i vår bransch. Vårt team är inte bara högt kvalificerat, utan utvecklar även ständigt färdigheter för att hålla jämna steg med den senaste tekniken och de senaste säkerhetskraven.

Högspänningsprojekt

Omfattande lösningar för totalentreprenader

Vi tar dig genom hela projektet – från projektering och konstruktion till leverans, installation och idrifttagning av 3,3 kV till 400 kV överföring- och distributionsnätverk, projektledning samt förvaltning.

Design

Omfattande expertis inom design och konstruktion av projekt åt aktörer inom distributionsnät, överförings- och distributionssystem.

Installation

Genom åren har vi etablerat vårt kvalitetssystem och våra tillvägagångssätt för att säkerställa att kundens projekt levereras till en hög kvalitetsnivå samt överträffar förväntningar.

Idrifttagning

Vårt dedikerade team av kvalificerade idrifttagningsingenjörer – med över 20 års erfarenhet inom högspänningsindustrin, ser till att projekten håller tidsplan och är riskminimerade genom att ha all nödvändig testutrustning till sitt förfogande.

Tillgångsförvaltning

Förebyggande, reaktiva och periodiska underhåll – dygnet runt

Vi tillhandahåller dygnet-runt-service i förebyggande syfte samt reaktiva och periodiska underhåll.

För att hjälpa till i brådskande fall tillhandahåller vi även hantering av reservdelar enligt kundspecifika behov – vi har ett stort lager av transformatorer, ställverk och tillbehör för att begränsa avbrottstider.

Tillgångsförvaltning

Vi tillhandahåller en rad olika tjänster för HV-underhåll åt en rad olika branscher och leverantörer. Vår expertis inom förutseende och förebyggande service av högspänningsutrustning är världsledande. Vi har specialiserade team med servicetekniker som är mycket välutbildade och är mobila via skåpbilar fullt utrustade med toppmodern testutrustning, verktyg och reservdelar. Vi är stolta över den personliga service och det kundfokus vi erbjuder våra kunder.

Beredskapstjänst

Vi tillhandahåller dygnet-runt-service, 365 dagar om året för våra kunder. Vi har ett nätverk av serviceingenjörer längs hela landet. Detta gör det möjligt för oss att ha en responstid på 2-4 timmar för de flesta nödsituationer.

Utbildningscentrum

Öka kunskapen hos din personal  

Högspänningsanläggningar kräver specifika kunskaper, expertis och kompetens för att drivas på ett säkert sätt.

H&MV Engineering har uppmärksammat att det finns en stor brist inom detta område och vi har lagt betydande resurser och erfarenheter på att utveckla de här kurserna för att adressera detta.

Vi erbjuder en längre kurs (5 dagar) och repetitionskurser (2 dagar) kontakta oss idag för ytterligare information.

Denna kurs är utformad för att vara lämpliga för olika grupper, inklusive:

  • Anläggnings- och underhålls-chefer
  • Anläggningsingenjörer och -tekniker
  • HV-systemoperatörer
  • Anläggningselektriker
  • Underhållstekniker

Våra ackrediteringar

 
 
  

Internationella filialer

EPC Projekt

Megawatt som anslutits till elnäten

Underhållsavtal

Vi erbjuder våra kunder akut dygnetruntService

Vad våra kunder SÄger

“H&MV har försett oss med expertis gällande högspänning de senaste 6 åren till en hög standard med sitt tillförlitliga och kompetenta team.”
SSE Renewables

– Vi har sedan länge en affärsrelation med H&MV. Deras kapacitet inom design och projekthantering gör att det är ett nöje att arbeta med dem.”
The Lisheen Mine

“H&MV har en utmärkt kundservice, arbetssätt och är högt kompetenta inom totalentreprenader inom högspänningsområdet. Detta har gett oss förtroendet att engagera dem för sex 110kV-stationer till våra datacenter.”
Data Centre

“H&MV engineering har levererat ett antal 110kV-stationer för större anslutningar till överföringssystemet. H&MV engineering är väl bekanta med våra funktionalitetskrav och riktlinjer. Samtliga projekt levererade av H&MV har utförts på ett professionellt och säkert sätt. “De är kompetenta i både design och genomförande av projekt.”
EirGrid

“H&MV Engineering har visat professionell expertis och god kundservice när de arbetat med överföringsnät för våra projekt inom förnybar energi. “Vi ser fram emot att arbeta med dem i framtiden och uppskattar deras positiva inställning.”
Enerco Energy